Melontaseuramme‎ > ‎

Arvot

Seuran tärkein liikuntamuoto on melonta sen kaikissa osa-alueissa, joita kehitetään yhteistyössä seuran hallituksen, jäsenien, lasten ja nuorten vanhempien sekä koululaisliikunnan tarpeiden mukaisesti.

Seura järjestää monipuolista talkootoimintaa kaikille kiinnostuneille.

Yhteistyötä eri tahojen kanssa on jatkettu, jolloin Liikunnalla työhön -palvelut ovat käytössä myös melonnan osa-alueilla. Lisäksi seura on halunnut antaa tukensa myös yhdyskuntapalveluiden tuottajana.

Toiminnan tarkoitus on tuottaa yhdessä enemmän eli nuoret ja aikuiset kohtaavat laajassa lajitarjonnassa. Toiminnan monipuolisuudesta löytyy, perhekeskeisiä yhdessä ollaan - liikuntamuotoja. Pääpaino on koulutuksellisen toiminnan lisääminen lasten ja nuorten liikunnan parissa ja tehdä terveyskasvatuksellista työtä yhdessä koulujen ja perheiden kanssa. Aikuisille tarjottavana on harrastusliikunnan lisäksi monipuolista yhdessäoloa eri talkootoimintojen parissa lähes ympäri vuoden.

Melonnan turvallisuuskoulutuksen tärkein vaihe on uusien jäsenien peruskurssit ja talvella uimahallissa toteutetut pelastusharjoitukset.

Urheilullinen kasvatustyö on laaja-alaista, jolloin lasten ja nuorten harrastusliikuntaa lisätään sopivassa suhteessa kilpailuhenkisyyttä, tarjoamalla nuorille kalustoa omien taitojen ja kehittymisen edellyttämällä tasolla. Kasvatustyötä tehdään myös omaksuttamalla lapset ja nuoret huolehtimaan välinehuollosta harjoitusten ja kilpailusuoritusten jälkeen.

Melonta on vaativa laji, joten jatkuva ohjaajien kouluttaminen ja uusien jäsenien innostaminen seuratyöhön on seuratoiminnan perusta. Koulutuksessa tulee huomioida riittävä mahdollisuus jatkokoulutuksiin. Jokainen seuran jäsen, joka on halukas tuottamaan palveluita yhteiskunnalle on myös saava tehtävään soveltuvaa koulutusta seuran tukemana.

Melonnan jokaisella eri sektorille valitaan henkilöt vuosikokouksessa, jotka vastaavat yhteisesti sovittujen toimintamuotojen ja toimintaympäristöjen viihtyvyydestä yhteisesti vahvistettujen pelisääntöjen mukaisesti.

Comments