Ohjeet melontavarusteiden vuokraajalle

Emme vuokraa melontavarusteita
  • keväällä ja syksyllä kylmiin vesiin (alle 10 C)

  • aloittelijoille tai vähän meloneille kovaan tuuleen tai aallokkoon

  • alkoholia nauttineelle tai muuten päihtyneelle

  • henkilölle jolla ilmeisesti ei ole sen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa

  • henkilölle joka varusteet olosuhteisiin nähden ovat puutteelliset

  • aikaisemmin vuokrausohjeita laiminlyönneille henkilöille.

1. Vuokralle antajan on kartoitettava asiakkaan tiedot

Vuokrausasiakkaan on täytettävä vajakirjaan kanootin numero, vuokraajan nimi, reittisuunnitelma, lähtö- ja paluuaika. Vuokrausasiakkaan melonta- ja  uimataidot on kysyttävä. Alle 18-vuotiaille on saatava huoltajan suostumus. Jos huoltaja ei ole vuokrauksen aikana läsnä, yhteystiedot kirjataan. Iltamelonnoissa tai ryhmissä voidaan käyttää ryhmäsopimusta, jonka jokainen melomaan aikova joutuu henkilökohtaisesti allekirjoittamaan.

2. Vuokrausasiakkaan on perehdyttävä hänelle osoitettuun vuokrausasiakkaan ohjeeseen tai seinäohjeeseen

3. Vuokralle antajan vastuulla on

  • täyttää vuokrasopimus kahtena kappaleena (ei iltamelonnassa)

  • veloittaa asiakkaalta vuokraushinta

  • kirjata loppusumma tiliöintiohjeen mukaan vuokrauskirjaan

  • saada allekirjoitukset vuokras
Comments