Toiminta‎ > ‎

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet kahdessa yhdistyksen kokouksessa: 

Syyskokous

Osallistuvat jäsenet valitsevat syyskokouksessa puolet hallituksesta erovuoroisten jäsenten tilalle. Puheenjohtaja (ylimelamies) valitaan joka toinen vuosi. Jaostojen puheenjohtajat ovat usein hallituksen jäseniä. Hallituksen varajäsenet voivat aina osallistua kokoukseen. Syyskokous järjestetään yleensä marraskuussa.

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase. Kokouksissa voidaan käsitellä vakioasioiden lisäksi jäsenten esilletuomia isompia asioita, joita hallitus ei ole toteuttanut tai jotka edellyttävät ylintä päätösvaltaa. Kevätkokous järjestetään yleensä maalis-huhtikuun vaihteessa.

Tarvittaessa voidaan järjestää yhdistyksen ylimääräinen kokous. Tietyt asiat, kuten yhdistysten sääntömuutokset vaativat kahden perättäisen kokouksen hyväksyntää ennen voimaantuloa.

Hallituksen ja jaostojen kokoukset

Hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat. Hallitus kokoontuu yleensä joka kuukauden toisena tiistaina. Hallituksessa esitettävät uudet asiat on toimitettava puheenjohtajalle ennen kuukauden 1. päivää.

Jaostot laativat melontakauden kokemusten ja ideoiden pohjalta ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Yhdistyksen syyskokous perehtyy hallituksen koostamiin ehdotuksiin ja hyväksyy uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Vuodenvaihteen jälkeen hallitus koostaa edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä kirjanpidon tuloslaskelmaksi ja taseeksi asiantuntijoiden avulla.

Comments